Хоёр толгойтой могой танд хэмжээлшгүй их эд хөрөнгө дууддаг гэнэ харсан даруйдаа ШЭЙРЛЭЭРЭЙ

Хоёр толгойтой могой танд хэмжээлшгүй их эд хөрөнгө дууддаг гэнэ харсан даруйдаа ШЭЙРЛЭЭРЭЙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *