Зохион бүтээгч Цолмон гэх энэ хүн буглаж идээлсэн яр шархыг дор нь эдгээдэг төхөөрөмж бүтээжээ

Энэ хүнийг зохион бүтээгч Цолмон гэнэ Эмч мэргэжилтэй. Тэрээр буглаж идээлсэн яр шархыг гэрлээр шарж эдгээдэг гар хийцийн төхөөрөмж бүтээжээ. Буруу харсан хатигийг дор нь эмчилнэ. Хагалгааны шархыг эдгээнэ. Тэр бас эрхий дарам газар нааж үйлчилгээ үзүүлэх УВЧ аппрат бүтээжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *