ИХЭР УНАГА ТАНД АЗ ХИЙМОРЬ ДУУДНА ХАРСАН ДАРУЙДАА ШЭЙР ХИЙВЭЛ 3 ХОНОГИЙН ДОТОР БАЯЖДАГ ГЭНЭ


Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ.

Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ.

Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.