Day: March 29, 2022

ЗӨВЛӨГӨӨ

ИХЭР УНАГА ТАНД АЗ ХИЙМОРЬ ДУУДНА ХАРСАН ДАРУЙДАА ШЭЙР ХИЙВЭЛ 3 ХОНОГИЙН ДОТОР БАЯЖДАГ ГЭНЭ

Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ. Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ. Ихэр унага танд аз хийморь дуудна харсан даруйдаа шэйр хийвэл 3 хоногийн дотор баяждаг гэнэ.

Read More